Logo

Vår Process

Vi bygger appar som löser problem

1. Behovsanalysis

Vi gör en behovsanalys och skapar en grundskiss på er lösning med funktioner och innehåll enligt era behov. När analysen är godkänd sätter vi upp en grundapplikation samtidigt som vi får grafiska riktlinjer och annat nödvändigt material från er. I detta steg gör ni också de ansökningar som behövs för konton hos marknadsplatserna.

2. Val av plattform

Beroende på appens innehåll väljer vi ut ett lämpligt system för produktion. Saknas ett system som täcker hela behovet kan detta utvecklas unikt, alternativt ger vi förslag på annan lösning.

3. Anpassning

Beroende på appens innehåll väljer vi ut ett lämpligt system för produktion. Saknas ett system som täcker hela behovet kan detta utvecklas unikt, alternativt ger vi förslag på annan lösning.

4.Distribution

När appen är färdig och godkänd av er påbörjas publiceringsprocessen. Vi laddar upp appen på App Store och Google Play samt skapar grafik, ikoner och information som behövs. Efter godkännande från respektive marknadsplats är appen klar att användas.

5. Underhåll

Mindre uppdateringar görs enkelt i appens CMS och kan hanteras helt eller delvis av er beroende på önskemål. Här ser ni också statistik och skickar meddelanden. Vi hanterar all kod och sköter löpande uppdateringar vid förändringar i operativsystemen som påverkar appen.