Tydligt och tryggt på arbetsplatsen

''Tack vare appen är det lättare för oss anställda att hänga med i vad som händer. Om en nyhet skickas ut med pushnotis så har de flesta av oss sett det inom några minuter.''

Det är mycket att tänka på när man driver en matbutik. Varor ska beställas, hyllor ska tömmas och fyllas på, priser ska uppdateras och kassaköer ska hållas nere. För att allt ska fungera krävs det att varje anställd vet vad som förväntas av dem. På ICA Gärdet har man valt att ta fram en personalapp för att få bättre struktur på den interna kommunikationen, som tidigare sköttes muntligt eller med hjälp av lappar, mejl och SMS.
– Något av det bästa med appen är att personalen enkelt kan ta del av arbetsbeskrivningar och annan viktig information, säger Christina Naess, som är vice VD på Ica Gärdet.
Den applösning som ICA Gärdet har valt innehåller bland annat nyhetsflöde, kontaktlista och en personalhandbok. När medarbetare tar del av nödvändig information bekräftas detta genom digital signering. Att ha koll på vem som har koll på vad underlättar vardagsbestyren i butiken, men det finns även andra, mindre uppenbara, fördelar. Som ökad trygghet för arbetsgivaren.
Ett tydligare informationsflöde har även förbättrat vardagen för medarbetarna som lätt kan ta reda på allt ifrån nästa inventering till vad som gäller inför semestern. Butikschef Andreas Thomson lyfter dessutom fram fördelen med att ha ett snabbare kommunikationsmedel.
– Tack vare appen är det lättare för oss anställda att hänga med i vad som händer. Om en nyhet skickas ut med pushnotis så har de flesta av oss sett det inom några minuter.
ICA